Personligt program for
Annaejegod@live.dk

12.30 – 13.15

UCN – Studielivsoplæg

Musikkens Hus, AAU 339, 3. sal

10.00 – 11.00

Sociologi

Psykologi

Create, 3.107, Niveau 1 (stueplan) AAU

09.30 – 09.55

AAU – Studielivsoplæg

Create, 4.105, Niveau 1 (stueplan) AAU