Personligt program for
Anns3@outlook.dk

12.30 – 13.15

Karriereoplæg

Produktion

Musikkens Hus, AAU 445, 4. sal

14.45 – 15.45

Bygningskonstruktør

Byggetekniker

Musikkens Hus, Klassisk Sal, Kælder UCN

12.30 – 13.15

Karriereoplæg

Service og oplevelse

Musikkens Hus, Vocal Center, 3. sal

11.15 – 12.15

Bygningskonstruktør

Byggetekniker

Musikkens Hus, Klassisk Sal, Kælder UCN

14.45 – 15.45

Biologi

Miljøvidenskab

Create, 4.513, Niveau 5 AAU

13.30 – 14.30

Kemi

Kemiteknologi

Bioteknologi

Kemi og Bioteknologi (diplom)

Create, 4.513, Niveau 5 AAU

13.30 – 14.30

By-, Energi-, og Miljøplanlægning

Landinspektørvidenskab

Geografi

Create, 3.465, Niveau 4 AAU

12.30 – 13.15

Studievalg

Er du i tvivl? Inspiration til dit uddannelsesvalg

Create, 4.517, Niveau 5

12.30 – 13.15

Karriereoplæg

Natur og miljø

Create, 4.513, Niveau 5

12.30 – 13.15

Karriereoplæg

Rådgivende ingeniørvirksomhed

Create, 3.465, Niveau 4