Personligt program for
julietoftpoulsen@gmail.com

12.30 – 13.15

Karriereoplæg

Natur og miljø

Create, 4.513, Niveau 5

12.30 – 13.15

Karriereoplæg

Rådgivende ingeniørvirksomhed

Create, 3.465, Niveau 4

12.30 – 13.15

Karriereoplæg

Naturvidenskab

Create, 3.463, Niveau 4

11.15 – 12.15

Biologi

Miljøvidenskab

Create, 4.513, Niveau 5 AAU

10.00 – 11.00

Kemi

Kemiteknologi

Bioteknologi

Kemi og Bioteknologi (diplom)

Create, 4.513, Niveau 5 AAU

13.30 – 14.30

Maskin og Produktion

Maskinteknik (diplom)

Energi

Bæredygtig Energiteknik

Create, 3.429, Niveau 4 AAU