Personligt program for
kamilla_andersen@live.dk

13.30 – 14.30

Lærer

Pædagog

Musikkens Hus, Klassisk Sal, Kælder UCN

09.30 – 09.55

UCN – Studielivsoplæg

Musikkens Hus, Rytmisk Sal, Kælder UCN

11.15 – 12.15

Dansk

Historie

Create, 3.563, Niveau 5 AAU

10.00 – 11.00

Kommunikation og Digitale Medier

Create, 4.521, Niveau 5 AAU