Personligt program for
kriw63@gmail.com

13.30 – 14.30

By-, Energi-, og Miljøplanlægning

Landinspektørvidenskab

Geografi

Create, 3.465, Niveau 4 AAU

13.30 – 14.30

Matematik

Matematik-Økonomi

Matematik-Teknologi

Create, 3.463, Niveau 4 AAU

12.30 – 13.15

Karriereoplæg

Natur og miljø

Create, 4.513, Niveau 5

12.30 – 13.15

Karriereoplæg

Rådgivende ingeniørvirksomhed

Create, 3.465, Niveau 4

12.30 – 13.15

Karriereoplæg

Naturvidenskab

Create, 3.463, Niveau 4

11.15 – 12.15

Biologi

Miljøvidenskab

Create, 4.513, Niveau 5 AAU

11.15 – 12.15

Nanoteknologi

Fysik

Create, 3.463, Nivea 4 AAU

10.00 – 11.00

By-, Energi-, og Miljøplanlægning

Landinspektørvidenskab

Geografi

Create, 3.465, Niveau 4 AAU

10.00 – 11.00

Matematik

Matematik-Økonomi

Matematik-Teknologi

Create, 3.463, Niveau 4 AAU