Personligt program for
lineravnholt@gmail.com

11.15 – 12.15

Medicin

Medicin med Industriel Specialisering

Create, 3.107, Niveau 1 (stueplan) AAU

10.00 – 11.00

Sociologi

Psykologi

Create, 3.107, Niveau 1 (stueplan) AAU

09.30 – 09.55

Sådan søger du bolig i Aalborg

Create, 3.107, Niveau 1 (stueplan)