Personligt program for
mariusskjoldknudsen@gmail.com

11.15 – 12.15

Rytmisk og elektronisk lyd og musik

Oplæg og koncert

Musikkens Hus, DJM 547, 5. sal DJM

11.15 – 12.15

Musik

Musikkens Hus, AAU 445, 4. sal AAU

11.15 – 12.15

Handelsøkonom

Logistikøkonom

Musikkens Hus, AAU 301, 3. sal Erhvervsakademi Dania

14.45 – 15.45

Datamatiker

IT-teknolog

Multimediedesigner

Musikkens Hus, Øvre Restaurant, 1. sal UCN

11.15 – 12.15

Datamatiker

IT-teknolog

Multimediedesigner

Musikkens Hus, Øvre Restaurant, 1. sal UCN

14.45 – 15.45

Biologi

Miljøvidenskab

Create, 4.513, Niveau 5 AAU

14.45 – 15.45

Nanoteknologi

Fysik

Create, 3.463, Nivea 4 AAU

13.30 – 14.30

Kemi

Kemiteknologi

Bioteknologi

Kemi og Bioteknologi (diplom)

Create, 4.513, Niveau 5 AAU

13.30 – 14.30

By-, Energi-, og Miljøplanlægning

Landinspektørvidenskab

Geografi

Create, 3.465, Niveau 4 AAU

12.30 – 13.15

Studievalg

Er du i tvivl? Inspiration til dit uddannelsesvalg

Create, 4.517, Niveau 5