Personligt program for
rebeccam@stofanet.dk

10.00 – 11.00

Markedsføringsøkonom

Eksport og teknologi

Musikkens Hus, Rytmisk Sal, Kælder UCN

09.30 – 09.55

UCN – Studielivsoplæg

Musikkens Hus, Rytmisk Sal, Kælder UCN

12.30 – 13.15

Karriereoplæg

Marketing

Create, 4.521, Niveau 5

11.15 – 12.15

International virksomhedskommunikation (Engelsk)

Engelsk

Create, 5.125, Niveau 1 (stueplan) AAU