Personligt program for
signekirstine@gmail.com

14.45 – 15.45

Ergoterapeut

Fysioterapeut

Jordemoder

Musikkens Hus, Intimsalen, Kælder UCN

11.15 – 12.15

Bygningskonstruktør

Byggetekniker

Musikkens Hus, Klassisk Sal, Kælder UCN

12.30 – 13.15

Studievalg

Er du i tvivl? Inspiration til dit uddannelsesvalg

Create, 4.517, Niveau 5

10.00 – 11.00

Officer i Forsvaret

Create, 4.517, Niveau 5 Forsvaret